Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

Pom. nosač podes. visine za čaše u gornjoj korpi

Više prostora za čaše sa visokom nožicom
Mnogo gostiju, previše čaša? Nije nikakav problem za Miele mašinu za pranje posuđa. Možete napraviti još više prostora za visoke čaše sa drškom koristeći šinu za čaše podesivu po visini na levoj strani gornje korpe. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda