Zadnja ploča CleanSteel 

Idealna raspodela hlađenja sa privlačnim dizajnom
Zadnji panel CleanSteel vašeg Miele frižidera održava idealan nivo unutrašnjeg hlađenja i obezbeđuje ravnomerno raspoređivanje. Nema vidljivih tragova kondenzata ili leda.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda