Energetska efikasnost

Vrhunska energetska efikasnost
Najbolje performanse A+++: najveća efikasnost sa najvećom svežinom.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda