Kratak pregled koristi od proizvoda

Plafonski ekstraktori
Prednosti proizvoda

Indikator filtera

Praktičan prikaz odbrojavanja
Ako filter za mast ili filter sa aktivnim ugljem vašeg Miele aspiratora postane zasićen, upaliće se crveni LED indikator. Filter treba što pre očistiti ili zameniti. Možete pojedinačno podešavati fabrički postavljen radni vek filtera: indikator zasićenja filtera za mast može da se programira na 20, 30, 40 ili 50 sati, a indikator zamene filtera sa aktivnim ugljem na 120, 180 ili 240 sati.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda