Kratak pregled koristi od proizvoda

Plafonski ekstraktori
Prednosti proizvoda

Funkcija naknadnog rada

Automatski produženi rad ventilatora
Automatski produženi rad ventilatora osigurava potpuno odvođenje pare i mirisa još uvek prisutnih nakon kuvanja. Može se podesiti da se aspirator automatski isključi u roku od 5 ili 15 minuta. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda