Kratak pregled koristi od proizvoda

Plafonski ekstraktori
Prednosti proizvoda

Miele CleanCover

Praktičnost i bezbednost do detalja
Iza filtera za mast nalazi se Miele CleanCover: umesto oštrih metalnih ivica i električnih komponenti naći ćete samo zaptivenu, glatku površinu. Veoma se lako čisti i štiti vas da ne dodirnete kablove i delove motora. Miele obraća pažnju na detalje – radi vaše udobnosti i bezbednosti. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda