Kratak pregled koristi od proizvoda

Plafonski ekstraktori
Prednosti proizvoda

Filteri za masnoću od nerđ. čelika (10-slojni)

Estetski prijatni i veoma funkcionalni
Miele aspiratori imaju 10-slojni filter za mast od inoksa. Gornji slojevi i okvir filtera izrađeni su od visokokvalitetnog inoksa. „Kada dobro operete filtere za mast u mašini za pranje posuđa, ne dolazi ni do kakvog gubitka boje”, a Miele filteri za mast dugo vremena zadržavaju visokokvalitetan izgled. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda