Kratak pregled koristi od proizvoda

Plafonski ekstraktori
Prednosti proizvoda

Aktivni AirClean filter

Kuhinja potpuno bez mirisa
Miele aspiratori sa recirkulacijom osim filtera za mast zahtevaju i filter sa aktivnim ugljem NoSmell. Ovaj Miele filter efikasno i dugotrajno uklanja mirise.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda