Kratak pregled koristi od proizvoda

Plafonski ekstraktori
Prednosti proizvoda

Con@ctivity

Exclusiv bei Miele
Automatski rad za inteligentnu kontr. ventilatora
Postiže optimalno usisavanje kuhinjskih isparenja i mirisa uz uštedu energije: Miele aspirator sa funkcijom Con@ctivity 2.0 to radi automatski. Funkcija Miele Con@ctivity 2.0 omogućava aspiratoru da komunicira sa pločom za kuvanje. Funkcija Con@ctivity 2.0 prikuplja informacije iz ploče za kuvanje i šalje ih komandama u aspiratoru. Miele aspirator tada koristi te informacije da automatski izabere odgovarajuću brzinu ventilatora i time osigura uvek optimalnu mikroklimu u prostoriji. Možete se potpuno koncentrisati na kuvanje. Ne morate da pamtite da treba isključiti uređaj. Uz automatski produženi rad ventilatora, aspirator će se automatski isključiti po završetku kuvanja, tako da ne trošite više energije nego što je neophodno. Moguće je i ručno korišćenje.
Postavljeno fabrički
Komunikacija između ploče za kuvanje i aspiratora odvija se putem radio-frekventne tehnologije. RF modul je fabrički postavljen u aspirator, a neophodna bežična antena za Miele ploču za kuvanje isporučuje se zajedno sa aspiratorom.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda