Stručnost u polju ventilacione tehnologije

Stručnjaci na polju tehnologije ventilacije
Veoma je važno koristiti dobru ventilacionu cev da bi vaš aspirator funkcionisao najbolje što može. Uz nove smernice i propise širom sveta, tehnologija ventilacije za kućne instalacije se neprekidno razvija i poboljšava. Paleta uređaja Miele obuhvata aspiratore koji mogu da ispune sve zahteve, kao i dodatnu opremu potrebnu da se osigura optimalna funkcionalnost. Umiruje činjenica da je svaki Miele aspirator ispitan u skladu sa važećim normama EU. Podaci o protoku vazduha i emitovanju zvuka dati u ovoj brošuri su orijentacionog i poredbenog karaktera. Miele je član CECED* (Evropsko udruženje proizvođača kućnih aparata). Svi članovi su potpisali dobrovoljni pristanak na merenje protoka vazduha i parametara emitovanog zvuka u skladu sa važećim evropskim standardima i na objavljivanje tih podataka u svojim prodajnim materijalima. Ova transparentnost osigurava da kupci dobiju pouzdane podatke o performansama uređaja. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda