Savršeni aspirator za vašu ploču

Širine uređaja
Koliko širok treba da bude aspirator? To zavisi pre svega od širine ploče za kuvanje, a zatim od veličine kuhinje. Važno je da aspirator bude malo širi od ploče za kuvanje ispod njega. Tek tada možete biti sigurni da ćete potpuno ukloniti svu paru i kuhinjska isparenja i do kraja iskoristiti snagu aspiratora. Ako za to nema dovoljno prostora, tada aspirator treba da bude širok bar koliko ploča za kuvanje. Kod većine modela moguće je napraviti nestandardne širine do 220 cm.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda