Najbolji nivo buke

Minimalna pozadinska buka
Kućište i vazdušno kolo Miele mašina za suš. sa topl. pumpom namenjeni su smanjenju buke usled protoka vazduha i vibracija. To vam omogućava da bilo kad koristite mašinu za suš. veša bez uznemiravajuće buke. Neki modeli imaju i poseban program „Ekstratiho” koji suši veš još tiše. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda