Garancija zaštite od vode*

Exclusiv bei Miele
Osigurano od oštećenja vodom*
Funk. na koju možete da se oslonite: za zaštitu od oštećenja izazvanog vodom*, uz sve Miele mašine za pranje sudova dolazi vodootp. sistem. Ukoliko taj sistem prestane da radi, što dovodi do štete po vaš dom, pokriveni ste garan. za sve posledične štete – tokom 20 god. Mi snosimo trošk. za sva ošteć. imovine u skladu sa odr. i usl. sistema za zaštitu od izlivanja vode. Od suštinskog je značaja da postavlj. na ispravan način obavi kval. montažer.
Više informacija potražite u našim uslovima i odredbama garancije za zaštitu vode. Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda