Odličan Miele kvalitet za dug radni vek

Pored rezultata čišćenja i sušenja, akustične vrednosti i vrednosti potrošnje za svaki program mere se na osnovu posvećenosti kompanije Miele visokom kvalitetu u okviru testa performansi.
Test punjenja korpe
Da bi se stvorili realistični uslovi testiranja, korpe su veoma opterećene: 3 kg u odeljku za pribor, 10 kg u gornjoj korpi i 20 kg u donjoj korpi. Pri ovim ekstremnim opterećenjima, korpe se automatski izvčale i guraju 100.000 puta.
Test izdržljivosti vrata
Tokom dugog radnog veka uređaja, vrata mašine za pranje sudova naročito su izložena značajnom naprezanju. Test izdržljivosti simulira ovo naprezanje: pomoću specijalnog uređaja, vrata mašine za pranje sudova se otvaraju i zatvaraju automatski 100.000 puta.
Test udara za korpu za pribor za jelo
Test udara omogućava kompaniji Miele da osigura da korpa za pribor za jelo može da izdrži naprezanje tokom svakodnevnog korišćenja. Korpa za pribor za jelo se puni probnim priborom (14 kompleta pribora za jelo gde svaki ima 4 dela) i ispušta se na čvrstu površinu sa visine od jednog metra.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda