Samo ploča – ili s rernom

Većina ploča može da se instalira nezavisno od rerne. Tako je moguće iskoristitiprostor ispod ploče za fioke ili kredence. Na ovaj način stvara se veća fleksibilnost prilikom planiranja kuhinje.
Ploče bez nezavisnih komandi uvek moraju biti kombinovane sa rernom. Pločom se rukuje preko komandi na vrhu šporeta. Ploče koje mogu da se kombinuju sa rernom dostupne su kao električne ploče i električne ploče sa indukcijom.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda