Dodatno zagrevanje hrane

Da biste mogli da posvetite vreme drugim stvarima
Miele indukcione ploče su opremljene funkcijom za održavanje toplote koja održava hranu na temperaturi savršenoj za serviranje. Dodatno, uređaji sa TempControl omogućavaju lagano podgrevanje hladne hrane, kao što su gulaši, bez zagorevanja ili lepljenja. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda