Programabilne opcije

Kako god vam bilo potrebno
Osnovna podešavanja ploče za kuvanje mogu se lako prilagoditi ličnim potrebama. Npr. može da se promeni brzina reagovanja senzora.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda