ESW 7010

Gourmet fioka za podgrevanje hrane bez ručke visoka 14 cm

Prednosti proizvoda

Potpuno izvlačive vođice

Praktično i ergonomsko 
Miele Gourmet fioka može da se u potpunosti otvori zahvaljujući vođicama sa potpunim izvlačenjem. Na ovaj način je rukovanje mnogo jednostavnije i postavljanje i izvlačenje hrane je znatno lakše. Uz stabilne teleskopske vođice fioka je jednostavna za otvaranje i zatvaranje. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda