Kratak pregled koristi od proizvoda - Dodatna oprema za ploče za kuvanje i CombiSet-ove

Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda

Ono što bi vredelo da znate o Miele dodatnoj opremi za ploče za kuvanje i CombiSet-ove

Dodaci za SmartLine i ProLine

Dodaci za SmartLine i ProLine

U pogledu dimenzija i funkcija, dodaci za Miele SmartLine i ProLine elemente posebno su dizajnirani za ove uređaje i dozvoljavaju svestranu upotrebu vaših uređaja. Savršeni rezultati su garantovani.

Pronađi više podataka o "Dodaci za SmartLine i ProLine"

Proizvodi za čišćenje