Najčešće postavljana pitanja

Informacije o kampanji povodom obeležavanja 125. godišnjice

Dostupnost 125-o nedeljne produžene garancije

Da li je 125-o nedeljna produžena garancija dostupna na svim Miele uređajima?

125-o nedeljna produžena garancija dostupna je na izabranim proizvodima u znak proslave 125. godišnjice kompanije Miele. Pogledajte detalje na modelima 125 Gala Edition ovde.

Da li je 125-o nedeljna produžena garancija obezbeđena samo za uređaje direktno kupljene od kompanije Miele? Ili takođe važi za uređaje kupljene u maloprodajnim radnjama?

125-o nedeljna produžena garancija dostupna je za izabrane proizvode kupljene direktno od kompanije Miele ili u ovlašćenoj specijalizovanoj maloprodajnoj radnji. Pogledajte detalje na modelima 125 Gala Edition ovde.

Kako mogu da proverim da li je moj uređaj podoban za 125-o nedeljnu produženu garanciju?

Svi uređaji na kojima je prikazana oznaka proizvoda „125 Gala Edition“ podobni su za 125-o nedeljnu produženu garanciju. Pogledajte detalje na modelima 125 Gala Edition ovde.

Koliko dugo je dostupna 125-o nedeljna produžena garancija?

125-o nedeljna produžena garancija deo je jubilarne ponude kompanije Miele povodom obeležavanja 125. godišnjice. Dostupna je tokom celog perioda kampanje.

Kupio/-la sam uređaj pre objavljivanja promocije, ali nisam je još uvek dobio/-la. Da li je on podoban za 125-o nedeljnu produženu garanciju?

125-o nedeljna produžena garancija dostupna je samo za izabrane proizvode koji su kupljeni tokom perioda kampanje. Ne važi za kupovine obavljene pre datuma početka kampanje i aktivacija garancije neće biti moguća putem Miele aplikacije*.

Postoji jedan izuzetak od pravila: Ako ste kupili Matt Black uređaj 2023. godine, on će biti podoban za 125-o nedeljnu dodatnu garanciju čak i ako datum kupovine prethodi početku kampanje.

Aktivacija garancije

Kako mogu da aktiviram 125-o nedeljnu produženu garanciju za svoj uređaj?

QR kôd

Proverite da li je vaš uređaj podoban za 125-o nedeljnu produženu garanciju. Da biste aktivirali 125-o nedeljnu produženu garanciju, potrebno je da povežete uređaj sa Miele aplikacijom*. Za usisivače i KWT 7112 iG obsw/matt 125 Gala Edition dovoljno je da registrujete proizvod u Miele aplikaciji**. Skenirajte QR kôd da biste preuzeli ili otvorili Miele aplikaciju*. Pratite uputstva u Miele aplikaciji* da biste dodali novi Miele uređaj. Od vas će se zatim automatski zatražiti da aktivirate 125-o nedeljnu Produženu garanciju.

Ako imam podoban uređaj, ali sam zatvorio/-la prozor sa upitom za aktivaciju ili ga nisam video/-la – kako mogu da aktiviram garanciju?

Ako se automatski upit za aktivaciju Produžene garancije već pojavio u Miele aplikaciji* i odbačen je, garancija se može aktivirati putem strane sa pregledom garancije. Za prikaz strane sa pregledom garancije dodirnite dugme „Profil“. Ako je uređaj podoban za 125-o nedeljnu garanciju, garancija se može aktivirati ovde.

Da li mogu takođe da aktiviram 125-o nedeljnu produženu garanciju onlajn?

Nije moguće preuzeti 125-o nedeljnu produženu garanciju preko Miele veb-sajta. Aktivirajte garanciju putem Miele aplikacije*.

Kada mogu da aktiviram 125-o nedeljnu produženu garanciju za svoj uređaj?

Garancija treba da se aktivira putem Miele aplikacije* u roku od 30 dana nakon kupovine uređaja. Aktivacija ostaje moguća preko Miele aplikacije* tokom perioda kampanje.  

Ako se uređaj isporuči nakon isteka perioda kampanje, obratite se Centru za kontakt za podršku.

Koje informacije su mi potrebne za preuzimanje 125-o nedeljne produžene garancije?

Da biste uspešno povezali uređaj sa Miele aplikacijom*, od vas će se zatražiti da unesete datum kupovine i serijski broj uređaja. U velikom broju slučajeva Miele aplikacija* može automatski da detektuje vaš serijski broj tokom ovog procesa. Ako je potrebno da ručno unesete broj, pratite smernice u aplikaciji ili koristite alat za nalaženje pločice sa podacima za jednostavno lociranje serijskog broja na uređaju.

Da li dobijam potvrdu da je aktivacija bila uspešna?

Direktno nakon obavljanja aktivacije garancije, status garancije u Miele aplikaciji* ažurira se i prikazuje vašu produženu garanciju. Pored toga, sertifikat sa detaljima o vašem uređaju i garanciji biće vam poslat putem e-pošte.

Uparivanje ili registracija uređaja putem Miele aplikacije*

Kako mogu da povežem svoj uređaj sa Miele aplikacijom*?

Preuzmite Miele aplikaciju** iz prodavnice App Store ili Google Play Store. Otvorite aplikaciju i pratite uputstva da biste dodali svoj uređaj. Za postupno uputstvo za proces uparivanja takođe pogledajte naše video-zapise za uparivanje.

Koje zahteve treba da uzmem u obzir prilikom preuzimanja Miele aplikacije*?

Za minimalne zahteve pogledajte informacije iz prodavnice App Store ili Google Play Store. Za dodatne detalje pogledajte zahteve sistema na našem veb-sajtu.

Zašto je potrebno da povežem svoj uređaj sa Miele aplikacijom* da bih preuzeo/-la 125-o nedeljnu produženu garanciju

Uređaji koji su podobni za 125-o nedeljnu produženu garanciju automatski su prepoznati u Miele aplikaciji*. Aktivacija 125-o nedeljne produžene garancije veoma je brz i jednostavan proces. Takođe vam omogućava da prikažete status garancije uređaja u svakom trenutku, nakon aktivacije.

Ako ne mogu da povežem svoj Miele usisivač i KWT 7112 iG obsw/matt 125 Gala Edition sa Miele aplikacijom*, kako mogu da aktiviram garanciju?

Da biste aktivirali 125-o nedeljnu produženu garanciju, preuzmite Miele aplikaciju* i registrujte usisivač/KWT 7112 iG obsw/matt 125 Gala Edition. Od vas će se zatim automatski zatražiti da aktivirate 125-o nedeljnu produženu garanciju.

Ne mogu da povežem svoj uređaj sa Miele aplikacijom* zbog nedostatka mreže. Kako mogu da aktiviram svoju garanciju?

U slučaju problema sa povezivanjem, možete da aktivirate 125-o nedeljnu produženu garanciju jednostavno tako što ćete registrovati uređaj u Miele aplikaciji*. Od vas će se automatski zatražiti da aktivirate svoju 125-o nedeljnu produženu garanciju nakon registracije.

Od mene je zatraženo da unesem serijski broj u sklopu aplikacije, ali ne mogu da pronađem pločicu sa podacima sa serijskim brojem. Kako mogu da povežem svoj uređaj sa Miele aplikacijom* bez serijskog broja?

Možete jednostavno da locirate serijski broj korišćenjem alata za nalaženje pločice sa podacima. Bez serijskog broja ne možete da aktivirate garanciju za svoj uređaj. Obratite se našem timu Centra za kontakt za podršku.

Pokrivenost popravke

Koje su glavne prednosti 125-o nedeljne produžene garancije?

Najvažnije pogodnosti produžene garancije su sledeće:

  • Maksimalna bezbednost: Tokom produženog perioda garancije, popravke su besplatne za greške, osim kada su uzrokovane sa umišljajem ili svesnim nehatom. Produžena garancija pokriva sve naknade za pružene usluge i izlazak na teren, kao i troškove rezervnih delova.
  • Zamena staro za novo: Ako ne možemo da popravimo vaš uređaj, dobićete novi uređaj.
  • Pouzdano i brzo: Ako se javi potreba za popravkom, naši izuzetno vešti serviseri pružiće vam brzu i pouzdanu pomoć.
Šta pokriva produžena garancija?

Produžena garancija pokriva sve popravke i uključuje sve naknade za pružene usluge i izlazak na teren, kao i troškove rezervnih delova, osim kada su uzrokovani sa umišljajem ili svesnim nehatom. Primenjuju se odredbe i uslovi.

Šta nije pokriveno Produženom garancijom?

Produžena garancija ne pokriva:

- Greške izazvane nepravilnom instalacijom
- Oštećenja povezana sa intervencijom koju nije sprovela kompanija Miele ili ovlašćeni servisni partner kompanije Miele
- Potrošni materijal/dodatna oprema, na primer: deterdžent, filter sa aktivnim ugljem, filter za vodu
- Uzroci neispravnosti izvan uređaja (spoljašnji faktori kao što je oštećenje izazvano transportom, udarcima i trzanjem, ili prirodnim fenomenima)
- Nepravilna upotreba i primena, na primer upotreba neodgovarajućih deterdženata ili hemikalija, kao i oštećenje izazvano unosom tečnosti, građevinske prašine ili tonera
- Oštećenja povezana sa upotrebom i standardno habanje, kao što je smanjenje performansi opterećenja akumulatora i komponenti koje, u skladu sa uputstvom za upotrebu, moraju redovno da se zamenjuju tokom životnog ciklusa proizvoda.

Pogledajte Odredbe i uslove produžene garancije za kompletne detalje.

Da li mogu da prenesem 125-o nedeljnu produženu garanciju na drugog vlasnika ili drugi uređaj?

125-o nedeljna produžena garancija ne može se preneti na druge uređaje. Ako se promeni vlasnik uređaja, produžena garancija se može dodeliti novom vlasniku. Obratite se kompaniji Miele za potvrdu novog vlasnika.

Hoće li moja 125-o nedeljna produžena garancija ostati važeća ako premestim uređaj u drugu državu?

125-o nedeljna produžena garancija ostaje važeća ako je uređaj kupljen u državi članici EU, Velikoj Britaniji, Norveškoj ili Švajcarskoj i ako se nalazi tamo. Da biste proverili važenje na drugim tržištima, proverite lokalne Odredbe i uslove produžene garancije.

Da li produžena garancija takođe pokriva uslugu servisiranja servisnog partnera?

Miele teži da pruži brzu uslugu u slučaju kvara. U skladu sa produženom garancijom podršku će vam pružiti Miele korisnička služba ili ovlašćeni servisni partner. Važe odredbe i uslovi.  

Popravke koje obavlja neovlašćeno servisno osoblje kompanija Miele ne pokriva.

Fusnote
  1. 1.
    *Dostupno za mobilne uređaje (minimalne sistemske zahteve pročitajte u okviru informacija koje je dostavila prodavnica aplikacija). Dodatna digitalna ponuda kompanije Miele & Cie. KG. Sve pametne aplikacije omogućene su preko sistema Miele@home. Opseg funkcija može da varira u zavisnosti od modela i države.