SFD 20 - Savitljiv uski nastavak Njegova dužina omogućava čišćenje uskih pukotina kojima je teško pristupiti.-20000170579-NO_COLOR
  • Njegova dužina omogućava čišćenje uskih pukotina kojima je teško pristupiti.-20000170579-NO_COLOR
   

SFD 20
Savitljiv uski nastavak Njegova dužina omogućava čišćenje uskih pukotina kojima je teško pristupiti.

Cena: RSD 1.700,00** 
** cena sa PDV-om, bez transporta
SFD20

Više informacija o proizvodu

Savitljiv uski nastavak Njegova dužina omogućava čišćenje uskih pukotina kojima je teško pristupiti.


  • Domet od 55 cm – idealno za teško dostupne procepe
  • Savitljiv centralni deo se savija radi čišćenja procepa
  • Uklapa se direktno na ručke Miele cilindričnih usisivača
  • Kompatibilno sa svim Miele usisivačima

Kratak pregled koristi od proizvoda - SFD 20

Karakteristike

Praktično rešavanje problema

Praktično rešavanje problema

Teško dostupne oblasti se mogu jednostavno i prikladno obrisati posebno praktičnim Miele dodacima.

Pronađi više podataka o "Praktično rešavanje problema"
Slika(e) služe kao primer, radi ilustracije