Medicinska tehnologija

  • Da li tražite informacije o našim proizvodima ili uslugama? Pitajte nas za savet danas.

    Kontakt
  • Da li tražite informacije o našim proizvodima ili uslugama? Pitajte nas za savet danas.

    Kontakt
  • Da li tražite informacije o našim proizvodima ili uslugama? Pitajte nas za savet danas.

    Kontakt

Ambulantama i klinikama je potreban pristup sterilnim instrumentima u svakom trenutku da bi mogli da ispitaju i leče svoje pacijente. Kada obrađuju svoju medicinsku opremu oni se oslanjaju na tehnologiju čišćenja, dezinfekcije i sterilizacije visokih performansi kompanije Miele.

Automatsko čišćenje, dezinfekcija i sušenje instrumenata je superiorno u odnosu na ručne metode na svim nivoima: brže je i pogodnije i iznad svega bezbednije i temeljnije - naročito kada je reč o posebnim instrumentima uskih lumena. Uz to što su ekonomični, Miele sistemi štede velike količine resursa kao što su voda, struja i procesne hemikalije, kao i vreme.

Miele proizvodi obuhvtaju mašine za pranje i dezinfekciju, mašine za pranje rezervoara i kolica i sterilizatore, kao i široku ponudu dodatne opreme.
Miele nudi i različita rešenja za jednostavno, ali pouzdano dokumentovanje podataka o obradi, omogućavajući da obrada instrumenata u skladu sa standardima bude zabeležena u skladu s pravnim zahtevima .