EDI

Ako ste zainteresovani za uspostavljanje EDI veze sa nama, sve neophodne informacije o toj komunikaciji možete naći u priloženoj listi za proveru (MS-Word / PDF).

Na zahtev Vam možemo poslati nacrt ugovora o pravnoj zaštiti razmene podataka.

Kompanija Miele trenutno podržava sledeće vrste informacija:
Vrsta informacija Opis zapisa (PDF) Probni podaci (TXT)
Rasporedi isporuke VDA 4905 Preuzmite Preuzmite
Odobrenja VDA 4908 (na nemačkom) Preuzmite Preuzmite
VDA 4908 (na engleskom) Preuzmite
Pojedinačne narudžbine EDIFACT ORDERS D96a (na nemačkom) Preuzmite Preuzmite
EDIFACT ORDERS D96a (na engleskom) Preuzmite
Raspored/plan isporuke EDIFACT DELFOR D98b (na nemačkom) Preuzmite Preuzmite
EDIFACT DELFOR D98b (na engleskom) Preuzmite
Obaveštenje o otpremi EDIFACT DESADV D96A (na nemačkom) Preuzmite Preuzmite
EDIFACT DESADV D96A (na engleskom) Preuzmite