Prelazak na tepih

Bezbedan preko ivica i kablova
Zahvaljujući snažnom motoru i točkovima protiv klizanja, Scout savladava prelaze sa glatkih podova na tepih bez problema. Ne gubi ravnotežu ni na pragovima. Tako da možete biti sigurni da će Miele robot-usisivač postojano pratiti svoju maršrutu – kako bi delotvorno očistio vaš dom.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda