Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

TimeControl

Exclusiv bei Miele
Vreme trajanja programa je uvek na vidnom mestu
Praćenje pogledom: Korisni LED indikatori faza programa na potpuno ugradnim mašinama za pranje posuđa odmah pokazuju kraj izvršavanja programa. Jedan sat pre završetka ciklusa, LED-ovi će se isključivati sleva nadesno u 20-minutnim intervalima. Po završetku ciklusa, funkcija AutoOpen otvara vrata u odškrinut položaj. Funkcija TimeControl je idealna za sve vrste ugrađivanja, uključujući i postavljanje u visini očiju.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda