Kako održavate svežinu sveže hrane?

Sveža kafa je osnova za celovito, zdravo življenje. Voće i povrće treba da se konzumira u stanju koje je podjednako sveže kao stanje pri kupovini. Ali ko ima vreme da kupuje sveže sastojke svakog dana?

Pored kvaliteta hrane u trenutku kupovine, odgovarajući uslovi skladištenja su takođe važni. Uslovi skladištenja određuju koliko je hrana još uvek sveža, ukusna i zdrava prilikom pripreme za konzumiranje.

U fiokama MasterCool velike zapremine, sa podesivim nivoima vlažnosti, vaša hrana se skladišti u zasebno optimizovanim uslovima temperature: temperatura frižidera je između 0 °C i +3 °C i nivo vlažnosti može da se podesi i održava tako da odgovara hrani koja se skladišti u fioci. To omogućava da voće, povrće, meso, riba i mnoge vrste mlečnih proizvoda ostanu sveži do tri puta duže.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda