Kratak pregled koristi od proizvoda

Kombinovani frižideri
Prednosti proizvoda

Izdanje sa tablom za pisanje

Blackboard edition
Crne verzije kombinovanih frižidera imaju staklenu prednju ploču. Možete da crtate, pišete, skicirate itd. po ovom prednjem panelu klasičnom kredom kao i kredama u boji. Na taj način se frižider pretvara u centralno sredstvo komunikacije u svakoj kuhinji. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda